Infokeskus Koronan suuret luentosalit säilytettävä

Infokeskus Koronan suuret luentosalit säilytettävä

Viikin kampuksen tiedekuntajärjestöt Biosfääri ry, Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry, Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry ja Yliopiston farmasiakunta – Universitetets farmaciekår ry vaativat rakennustoimikuntaa säilyttämään Infokeskus Koronan alakerroksen luentosalit 236 (sali1) ja 235 (sali2) rakennuksen remontin yhteydessä. 

  Nykyisen suunnitelman mukainen, luentosalit korvaava oppimistori ei palvele opiskelijoiden tarpeita. Viime keväänä Flingassa toteutetussa kyselyssä opiskelijat toivoivat kampusalueelle enemmän opiskeluun soveltuvia hiljaisia ryhmätyötiloja ja kokivat rakennuksen äänieristyksen ongelmalliseksi. Avoin oppimistori ei tule nykyisen mallin mukaan parantamaan kirjaston ja ryhmätyötilojen rauhallisuutta, ja tämä on herättänyt opiskelijoissa suurta huolta. 

  Toisena keskeisenä ongelmana luentosalien poistamisessa opiskelijat näkevät Viikin kampuksen tilaresurssien vähäisyyden. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on tulevaisuudessa lisätä suoritettavien tutkintojen määrää, ja tämä tulee lisäämään suurien luentosalien tarvetta entisestään. Farmasian tiedekunta on infokeskus Koronan luentosalien suurin käyttäjäryhmä ja farmaseutin koulutusohjelmassa, jossa aloittaa jo nyt vuosittain 180 opiskelijaa, suurin osa kursseista toteutetaan luento-opetuksena. Tilojen uudistamisessa tulee huomioida nykyiset vaadittavat opetusmenetelmät, ja tiloja tulee kehittää niiden mukaan, eikä toisinpäin. 

  Luentosalien korvaaminen oppimistorilla heikentäisi mahdollisuuksia toteuttaa suurten ryhmäkokojen kursseja lähiopetuksena, ja pakottaisi käytännössä kurssien vastuuopettajat siirtymään yhä enemmissä määrin etäopetukseen. Tämä vaatisi opetushenkilökunnalta lisää resursseja ja voisi vaikuttaa myös opetuksen laatuun negatiivisesti, sillä etäopetukseen soveltuvia kursseja on rajallisesti. 

  Opiskelijat kokevat, että heidän ääntään ei ole kuultu Infokeskus Koronan remonttia koskevassa päätöksenteossa ja vaativat, että edellä mainituista syistä oppimistorin rakenne mietitään läpi uudelleen. Mikäli opiskelijoiden näkökulma ollaan valmiita sivuuttamaan, opiskelijat vaativat virallista selvitystä suunnitellun mukaisen rakennuksen akustiikasta ja soveltumisesta suurten ryhmäkokojen kurssien opetuskäyttöön, sekä laskelmaa Viikin kampuksen luentosalien riittävyydestä remontin jälkeen.

  Biosfääri ry, Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry, Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry ja Yliopiston farmasiakunta – Universitetets farmaciekår ry ovat Viikin kampuksella toimivien bio- ja ympäristötieteellisen-, eläinlääketieteellisen-, maatalous- metsätieteellisen-, ja farmasian tiedekunnan opiskelijoiden tiedekuntajärjestöt, ja edustavat kannanotollaan suurinta osaa Viikin kampuksen opiskelijoista. Infokeskus Koronan remontti tulee koskemaan ensisijaisesti juuri kyseisten tiedekuntien opiskelijoita, joten heidän äänensä on huomioitava asianmukaisesti päätöksenteossa.

 

Kannanoton ovat allekirjoittaneet kaikki Viikin tiedekuntien opiskelijoiden tiedekuntajärjestöt 5.2.2020

Jani Lehto
Hallituksen puheenjohtaja
Biosfääri ry

Joanna Martikainen
Hallituksen puheenjohtaja
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry

Hanna Mikkonen
Hallituksen puheenjohtaja
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Sanne Keskimäki
Hallituksen puheenjohtaja
Yliopiston farmasiakunta – Universitetets farmaciekår ry