Hallitus ja virkailijat 2020

Hallitus ja virkailijat 2020

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, jollei muuta mainita.

 

Hallitus 2020

 

Puheenjohtaja 

Sanne Keskimäki

Puheenjohtajan huolehtii yhdessä muiden hallituksen jäsenten ja virkailijoiden kanssa siitä, että farmasiakunnan organisaatio toimii. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle aina   tarvittaessa ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Hän seuraa   sekä hallituksen jäseniä että virkailijoita toimissaan ja opastaakin näitä tarvittaessa. Puheenjohtajalla onkin oltava  kokonaiskäsitys kaikista meneillään olevista asioista ja hän myös reagoi joustavasti jokapäiväisessä toiminnassa eteen tuleviin, toisinaan yllättäviin tilanteisiin. Puheenjohtaja toimii farmasiakunnan edustajana yhdessä muiden nimenkirjoittajien kanssa. Häneen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee YFK:n toimintaa yleisesti tai jollet löydä sopivaa henkilöä muista hallituksen jäsenistä ja virkailijoista.

Sihteeri

Nella Laurikkala

Sihteeri vastaa pöytäkirjojen kirjoittamisesta YFK:n hallituksen kokouksissa ja hoitaa muutenkin paperiasioita, mm. jäsenille lähetettäviä tiedotteita, sekä toimii yleisenä nakkikoneena.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja

Kalle Manninen (talous@yfk.fi)

Talousvaliokunnan puheenjohtaja istuu YFK:n rahakirstun päällä (maksaa laskut ja laskuttaa saatavat) ja valvoo YFK:n taloudellisia etuja. Lisäksi talous-pj:n tehtävänä on seurata talousarvioiden ja taloudellisten päätösten toteutumista.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Sébastien Chiaroni

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, tuttavallisemmin ulkkis, ylläpitää YFK:n suhteita kansainvälisiin farmasian opiskelijajärjestöihin ja toteuttaa kansainvälisiä projekteja yhdessä valiokuntansa kanssa. Lisäksi hän järjestää farmasiakunnan vaihto-opiskelijoille toimintaa, ja on linkki heidän ja YFK:ssa tapahtuvan muun toiminnan välillä.

Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja

Aukusti Alanko

Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajan (tunnetaan muissa aine- ja tiedekuntajärjestöissä usein nimellä opintovastaava/opintosihteeri) tehtävä on pitää yhteyttä tiedekunnan opetuksen kehittämisestä vastaaviin henkilökunnan jäseniin, ja osallistua opetuksen kehittämiseen yhdessä heidän, koulutuspoliittisen valiokunnan, sekä tiedekunnan muiden opiskelijoiden kanssa. Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu opetusta ja opetuksen sisältöä koskevien linjojen kokoaminen yhdessä hallinnon opiskelijaedustajien, ja koko koulutuspoliittisen valiokunnan kanssa. Koulutuspoliittinen valiokunta voidaankin ajatella eräänlaisena tiedottamisen ja vaikuttamisen väliasemana, jossa puheenjohtaja kokoaa opintoasioihin liittyvää informaatiota sekä opiskelijoilta, että henkilökunnalta ja toimii linkkinä näiden tahojen välillä. 

Yhteiskuntasuhde- ja tapahtumavaliokunnan puheenjohtaja

Lauri Rentto

Yrityssuhdevastaava

Karri Aalto

Yrityssuhdevastaava vastaa YFK:n yhteistyö- ja mainossopimuksista ja toimii MDS-lehden ilmoituspäällikkönä.

Tiedottaja

Noora Jansson (yfk-tiedottaja@helsinki.fi)

Vastaa YFK:n tiedotuksesta jäsenistölle. Tiedottaja myös ylläpitää YFK:n jäsenrekisteriä ja sähköpostilistoja ja vastaa työpaikkailmoituksien laittamisesta forumille.

Tila- ja ympäristövastaava

Aleksi Kallio

Huolehtii farmasiakunnan tilojen ja laitteiden kunnosta ja ylläpidosta sekä ympäristöasioiden huomioimisesta toiminnassa.

Vuokraustoimintakoordinaattori

Veera Lanu (vuokraus@kaarmeenpesa.fi)

Vuokraustoimintakoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu koordinoida ja hoitaa Käärmeenpesän vuokrauksia. Käytännössä tehtäviin kuuluu vuokrauksia koskeviin sähköposteihin vastaaminen ja vuokrauksien sopiminen, avainten luovutus vuokraajille sekä Käärmeenpesän esittely uusille käyttäjille. Vuokraustoimintakoordinaattori toimii myös vuokraustoimintavaliokunnan puheenjohtajana. Tekee yhteistyötä kalustonhoitajan kanssa.

MDS:n päätoimittaja

Joonatan Haapalainen (mds@yfk.fi)

MDS:n päätoimittajan tehtäviin kuuluu toimituskunnan kokoaminen ja johtaminen, lehden yleisen linjan määrittäminen sekä vastuu sen sisällöstä ja tasaisesta julkaisutahdista. Päätoimittaja usein osallistuu myös tiiviisti lehden taittamiseen ja sen graafisen ilmeen suunnitteluun.

Hallituksen virkailijat 2020

Isäntä

Aarni Pyy

Isäntä johtaa isännistöä ja on usein mukana juhlien suunnittelussa ja toteutuksessa

Emäntä

Noora Häyrinen

Emäntä huolehtii ruokatarjoilusta YFK:n tapahtumissa sekä on mukana juhlien suunnittelussa ja järjestelyissä. Tämän lisäksi järjestää pullatarjoilun laskiaisena, Sipin päivänä ja uusien opiskelijoiden saapuessa.

Tappi- ja alumnikapteeni

Simo Hintikka

Tappikapteeni vastaa tappien eli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden toiminnasta valiokuntansa ja tuutorien avustuksella. Kaikki erityisesti tapeille suunnatut tapahtumat, kuten tappisuunnistus ja tappisitsit ovat vastuullani, kuten myös laboratoriotakkien ja haalareiden hommaaminen. Tappikapteeni on myös mukana järjestämässä tuutorihakua ja –koulutusta tiedekunnan kanssa ja hoitaa yhteydenpidon hallituksen ja tuutoreiden välillä.

Kioskivaliokunnan puheenjohtaja

Tyyra Jero

Huolehtii YFK:n kerhohuoneessa Viikissä tiistaisin ja torstaisin klo 11.45-12.05 järjestettävistä kirjastopäivystyksistä yhdessä kirjastovaliokunnan kanssa. Kirjasto myy kuntalaisille mm. kirjoja, haalarimerkkejä ja kopiokortteja. Kirjasto hoitaa myös kuntalaisten yhteiset oppikirjatilaukset sekä YFK:n ständin ylläpidon Farmasian Päivillä.

Juhlavastaava

Oona Saranpää

Juhlavastaava suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa juhlia, sitsejä ja tapahtumia Käärmeenpesälle ja ravintoloihin yhdessä juhlavaliokunnan kanssa. Juhlavastaava tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ja on mukana toteuttamassa poikkitieteellisiä bileitä. Juhlavastaava on myös vastuussa juhlien jatkopaikkojen järjestämisestä yökerhoihin.

Teemailtavastaava

Ella Anttolainen

Hoitaa teemailtojen järjestelyt yhdessä valiokuntansa kanssa. Teemaillat suunnitellaan yhdessä yrityksen edustajan kanssa niin, että ilta olisi mahdollisimman antoisa.

Kulttuurivastaava

Maria Hytönen

Kulttuurivaliokunnan vastuulla on tarjota YFK:n jäsenille erilaisia kulttuurielämyksiä. Järjestetyn kulttuuritoiminnan lisäksi tarkoitus on innostaa ja aktivoida kuntalaisia omaehtoiseen kulttuuriharrastukseen.

Kerho- ja liikuntavastaava

Daniela Wollstén

Virkaan kuuluu liikuntatapahtumien järjestämistä ja kerhotoiminnan koordinoimista.

Ylioppilaskuntavastaava

Rasmus Huotari

Ylioppilaskuntavastaava on virkailija koulutuspoliittisessa valiokunnassa ja tämän tehtävänä on toimia valiokunnan puheenjohtajan ’’oikeana kätenä’’. Siinä missä valiokunnan puheenjohtaja toimii linkkinä opiskelijoiden ja tiedekunnan välillä, toimii ylioppilaskuntavastaava linkkinä Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan (HYY) ja tämän alla toimiviin yhdistyksiin, esimerkiksi puoluepoliittisesti sitoutumattomaan ainejärjestötaustaiseen edustajistoryhmä HELP:iin, jonka kautta YFK vaikuttaa HYY:n edustajistossa.

Terveys- ja hyvinvointivastaava

Arto Iljin

Terveys- ja hyvinvointivastaava huolehtii opiskelijoiden sosiaalisista etuuksista ja hyvinvointia, sekä suunnittelee ja toteuttaa terveysteemaista toimintaa aktiivisesti. Samoin aktiivisesti täyttelee opiskelijoiden lääkekaappeja tarvittavan mukaan.