Yhteistyö

Yhteistyö

Yliopiston farmasiakunnan ja yritysten välisellä yhteistyöllä pyritään lähentämään farmasian opiskelijoita ja yritysmaailmaa, luoden etuja näin jokaiselle osapuolelle. Tärkeimpänä tarkoituksenamme on lisätä opiskelijoiden tietotaitoa farmasian alan yrityksistä, mahdollisuuksista ja niiden saloista –samalla yrityksen saaden näkyvyyttä opiskelijoidemme keskuudessa.

YFK on avoin yhteistyölle, olemme järjestäneet yhteistyökumppaneidemme kanssa useita uskomattoman hyödyllisiä ja onnistuneita tapahtumia. Yhteistyöllä yrityksellä on mahdollisuus saada näkyvyyttä opiskelijan arjessa ja sitä kautta ehkä jopa houkutella heistä tulevia työntekijöitä. Yleisimpiä yhteistyömuotoja ovat yhteiset koulutustilaisuudet, teemaillat, ekskursiot, haalarimainokset, ilmoitukset YFK:n lehdessä MDS:ssä.